Sarfix oznacza nowoczesne systemy transportu koleją linową w najwyższej jakości. Aby zaoferować klientowi zawsze najlepsze rozwiązanie, firma Sarfix przykłada dużą wagę do innowacyjnych pomysłów i nowych technicznych możliwości. Skupiamy się przy tym na bezpieczeństwie i przydatności dla właściciela i użytkownika.

Dzięki licznym zrealizowanym projektom firma Sarfix może korzystać z dużego zasobu doświadczenia, co odbywa się z korzyścią dla klienta. Nasi pracownicy przekonują przy tym elastycznością i kompetencją. Dzięki temu klienci Sarfix otrzymują szeroką opiekę - od planowania do zakończonego projektu.

BUDOWA URZĄDZEŃ KOLEI LINOWEJ - ROPES

Eksperci z doświadczeniem

Dzięki 50 kolejom linowym, które zaplanowaliśmy i zrealizowaliśmy dla znanych producentów kolei linowych na całym świecie, Ropes należy do wiodących ekspertów w budowie urządzeń. Dzięki temu możemy sięgać do szerokiego zasobu doświadczenia, z którego korzystają bezpośrednio klienci. Dzięki naszemu certyfikowanemu programowi kalkulacyjnemu jesteśmy jednym z nielicznych biur inżynierskich, które może obliczyć kolej linową zgodnie z normą EN 12930. Ponadto program dostarcza informacji o usługach inżynierskich do budowy i utrzymania nowych i już użytkowanych instalacji kolei linowych oraz koszty np. modyfikacji, materiałów kolei linowej i specjalnych rozwiązań. Na zakończenie opracowujemy we współpracy z zewnętrznymi inżynierami wszystkie dokumenty planowania do odbioru technicznego.

Niezawodna realizacja od początku do końca Koncepcja:
 • Inspekcja na miejscu lub analiza przy pomocy Google Earth
 • Sprawdzanie wykonalności
 • Wybór systemu
 • Kosztorys
Planowanie koncepcji:
 • Inspekcja na miejscu
 • Kalkulacja kolei linowej zgodnie z normą EN 12930
 • Pozwolenia na budowę / licencje
 • Specyfikacje
Planowanie projektu:
 • Realizacja technologii / konstrukcji kolei linowej
 • Obliczenia kosztów
 • Kalkulacja złączy dla firmy budowlanej
 • Zarządzanie projektem
Realizacja:
 • Zarządzanie projektem konstrukcja i budowa
 • Uruchomienie
 • Nadzór odbioru budowlanego

USŁUGI SERWISOWE - WPK

Aby móc zagwarantować naszym klientom najlepszą opiekę, współpracujemy w zakresie planowania i serwisu z fachowcami z firmy WPK. Jako klient korzystają więc Państwo z kompetentnych specjalistów, którzy są zawsze na bieżąco z najnowszym stanem techniki.

Inspekcja

Jako państwowo akredytowana jednostka inspekcyjna przeprowadzamy następujące kontrole:

 • Kontrole odbiorcze nowych i używanych instalacji
 • Kontrole okresowe i uzupełniające zgodnie z
 • Rozporządzeniem o kontroli kolei linowych 2013
 • Kontrole bram, dźwigów, dźwignic, urządzeń ratowniczych itd.
Badanie

Po badaniu zależnie od potrzeby sporządzane są sprawozdania, protokoły, księgi lub ekspertyzy, a wynik badań jest dokumentowany.

Jako państwowo akredytowana jednostka badań jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie badania bezpośrednio u klienta, sporządzić sprawozdania, protokoły, księgi lub

ekspertyzy i udokumentować wynik badań. Stosujemy następujące procedury badania:

 • VT – kontrola wizualna
 • PT – badanie wnikania barwników
 • MT – badanie magnetyczno-proszkowe
 • ST – badanie magnetyczno-indukcyjne
 • UT – badanie ultradźwiękowe
 • RT – badanie radiograficzne
 • ÖVE – badania zgodnie z normą
 • ÖVE/ÖNORM EN 50110-1

Jesteśmy akredytowani według norm krajowych i międzynarodowych (łącznie z kodeksem ASME).

Jednostka notyfikowana

Od marca 2004 roku jesteśmy uznani jako jednostka notyfikowana zgodnie z Dyrektywą 2000/9/WE. Wykonujemy oceny zgodności przy pomocy badań wzorcowych budowy, poszczególnych badań i badań produktu oraz wystawiamy odpowiednie zaświadczenia o zgodności WE zgodnie z modułem „B”, modułem „F” i modułem „G”.